Działka na sprzedaż

Suwałki, Centrum

8400.00 m²
535,71 zł/m2
MKW-GS-1408
Powiadom o spadku ceny

4 500 000 zł

Oferta specjalna

Szczegóły oferty

Symbol oferty MKW-GS-1408
Powierzchnia 8 400,00 m²
Ukształtowanie działki płaska
Dojazd asfalt
Otoczenie centrum miasta
Położenie centrum
Prąd jest
Wojciech Ogonowski

Wojciech Ogonowski

Manager
Nr licencji: 12431

Napisz wiadomość 109 Ofert

Opis nieruchomości

Oferta sprzedaży działek inwestycyjnych o pow. 0,8400 ha, zlokalizowanych przy ulicy Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach - vide wzdłuż DK nr 8.

Działki inwestycyjne o pow. 0,84 ha położone są w centrum miasta, otoczone są terenami zabudowanymi domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi. Jest to bardzo atrakcyjny teren inwestycyjny, w jednej z najlepszych lokalizacyjnie w północnej części miasta. W pobliżu znajdują się zarówno budynki wielorodzinne, budynki handlowo – usługowe, jak i centra handlowe. Nieruchomość jest w całości ogrodzona, dojazd do niej możliwy jest z 2 stron- od ulicy Generała Zygmunta Podhorskiego i Papieża Jana Pawła II. Nieruchomość posiada niezbędne instalacje: prąd, woda. Oferowany teren jest geodezyjnie, oznaczony jako działki 22938/9 i 22938/10.
Działka nr 22938/9 jest obszarem o przeznaczeniu na parking terenowy.

Działka nr 22938/10 znajduje się w granicach terenu elementarnego 29U wg obowiązującego MPZP:

UCHWAŁA NR XXII/292/2020 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową, Grabową i Gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 29U o powierzchni
ok. 0,77 ha ustala się:
• przeznaczenie podstawowe - handel i usługi o powierzchni
sprzedażowej do 1200 m2;
• nieprzekraczalne linie zabudowy:
21,0 m od granicy terenu 2KDZ, zgodnie z rysunkiem planu,
4,0 m od granicy terenu 9KDD, zgodnie z rysunkiem planu,
• maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%,
• intensywność zabudowy - od 0,1 do 0,7,
• minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 25%,
• wysokość górnej krawędzi elewacji lub kalenicy do 9,5 m,
• geometria dachu - dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu
połaci od 17o do 30o;
• dopuszcza się funkcję mieszkaniową powyżej parteru;
• ustala się zasady zapewnienia miejsc postojowych na terenach
wyznaczonych pod zabudowę z uwzględnieniem przepisów
szczególnych i o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej,
nie mniej niż:
a) 1,5 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce postojowe na 25 m2 powierzchni sprzedażowej,
c) 1 miejsce postojowe na 35 m2 powierzchni użytkowej podstawowej
obiektu usługowego,
d) należy zapewnić na miejsca przeznaczone do parkowania rowerów;
• dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych w pasach
przyległych dróg publicznych i wewnętrznych oraz parkingów, jeśli
prawo do korzystania z nich wynika z umowy zawartej z
administratorem drogi;
• dopuszcza się przeszklenia na elewacjach nowo projektowanych
budynków, w wielkości nieprzekraczającej 20% powierzchni
elewacji, w formie fasad szklanych, do powierzchni tych nie wlicza
się okien, drzwi balkonowych oraz wejściowych.

Obok prezentowanej nieruchomości znajduje się supermarket Lidl, zaś w odległości kilkuminutowego spaceru usytuowane jest Centrum Handlowe Plaza Suwałki. Biegnąca z pn na płd Miasta – DK nr 8 ułatwi komunikację mieszkańcom, którzy korzystając z jej komunikacji, będą mogli szybko i wygodnie dojechać do każdej części Suwałk. Wartym uwagi faktem jest odbywająca się budowa drogi nr S 61-która będzie stanowić jedna z polskich części trasy E 67, Via Baltica i Via Carpatia. Ten węzeł komunikacyjny będzie docelowo przechodzić wzdłuż granic administracyjnych Miasta, a który wymiernie wpłynie na odbywający sie ruch nie tylko lokalny ale również ponad regionalny, oraz przyczyni się do skrócenia czasu podróży, choćby – do i z – najważniejszych miast w Polsce Centralnej.

Działka otoczona jest terenami zabudowanymi domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi. Jest to bardzo atrakcyjny teren inwestycyjny, w jednej z najlepszych lokalizacyjnie części Miasta Suwałk. W pobliżu znajdują się zarówno budynki wielorodzinne, budynki handlowo – usługowe, jak i centra handlowe. Nieruchomość jest w całości ogrodzona, dojazd do niej możliwy jest z 2 stron- od ulicy Podhorskiego i Jana Pawła II. Nieruchomość posiada niezbędne instalacje: prąd, woda. Jedną z wielu zalet prezentowanej działki poza lokalizacją i możliwościami inwestycyjnymi jest również fakt,
iż grunt stanowi własność – a nie użytkowanie wieczyste.

Miasto Suwałki to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w Polsce. Dzięki Suwalskiej Strefie Ekonomicznej region stał się motorem napędowym dla tej części Polski Wschodniej. Nowa zabudowa wielorodzinna, zainicjowana niespełna 10 lat temu – przez suwalskich deweloperów i nie tylko to przykład przemyślanej architektury, praktycznego podejścia do zagospodarowania terenu i wyjątkowo estetycznej linii zabudowy. Tak dynamiczny rozwój budownictwa rodzinnego niestety znacznie uszczupla zasób najlepszych lokalizacyjne gruntów na terenie Miasta a do takich należy zaliczyć ul. Podhorskiego.

Bliskość centrum, dogodna infrastruktura drogowa, liczne punkty usługowo- handlowe – tuż przy oferowanej nieruchomości oraz położenie na delikatnym wzniesieniu to niewątpliwe atuty tej perspektywicznej nieruchomości.

Lokalizacja nieruchomości

Manager

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
10 4
Niepoprawny wynik