Ministerstwo Finansów podało górne graniczne wartości dla podatku od nieruchomości. Gminy w starostwie - w którym ma siedzibę biuro nieruchomości mKWADRAT - na podstawie stawek podanych przez MF podały swoje przyszłe stawki podatku. Sprawdziliśmy miasto Ełk oraz gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy.

 

Rodzaj nieruchomości

Stawka maksymalna

miasto Ełk

gmina Ełk

gmina Kalinowo

gmina Prostki

gmina Stare Juchy

od gruntów:

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,89 zł
[1 m2]

0,79 zł
[1 m2]

0,89 zł
[1 m2]

0,83 zł
[1 m2]

0,89 zł
[1 m2]

0,89 zł
[1 m2]

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi

4,58 zł
[1 ha]

4,58 zł
[1 ha]

4,58 zł
[1 ha]

4,58 zł
[1 ha]

4,58 zł
[1 ha]

4,58 zł
[1 ha]

pozostałe

0,47 zł
[1 m2]

0,36 zł
[1 m2]

0,47 zł
[1 m2]

0,40 zł
[1 m2]

0,47 zł
[1 m2]

0,47 zł
[1 m2]

od budynków lub ich części:

mieszkalnych

0,75 zł
[1 m2]

0,62 zł
[1 m2]

0,75 zł
[1 m2]

0,67 zł
[1 m2]

0,75 zł
[1 m2]

0,75 zł
[1 m2]

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

22,86 zł
[1 m2]

22,86 zł
[1 m2]

22,86 zł
[1 m2]

17,50 zł
[1 m2]

22,86 zł
[1 m2]

22,45 zł
[1 m2]

obrót kwalifikowanym materiałem siewnym

10,68 zł
[1 m2]

10,41 zł
[1 m2]

10,68 zł
[1 m2]

10,68 zł
[1 m2]

10,68 zł
[1 m2]

10,68 zł
[1 m2]

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

4,65 zł
[1 m2]

4,65 zł
[1 m2]

4,65 zł
[1 m2]

4,65 zł
[1 m2]

4,65 zł
[1 m2]

4,65 zł
[1 m2]

pozostałych

7,68 zł
[1 m2]

7,68 zł
[1 m2]

7,68 zł
[1 m2]

5-7,68 zł
[1 m2]

7,68 zł
[1 m2]

6,85 zł
[1 m2]

od budowli:

2% ich wartości

2% ich wartości

2% ich wartości

2% ich wartości

2% ich wartości

2% ich wartości